Skjutbanor

Skytteanläggningen är uppdelad i en A-och en B-hall. A- och B-hallen ligger i samma plan och har en yta på 1800m2 resp. 2000m2. Vidare finns kök, teorisalar, kontor och förrådsutrymmen. Anläggningen är handikappanpassad.


Gevär

  • 15 banor korthåll 50m i A-hallen. Möjlighet att använda ytterligare 15 banor 50 m i B-hallen. Samtliga 50-meters banor har självmarkerande system.
  • 80 luftbanor 10m med elektriska taveltransportörer, varav 40 med självmarkerande system.
  • Ett antal falling target-mål 10m.
  • Simulator/trap-skytte.

Pistol
  • 15 banor 25m i A-hallen och 15 i B-hallen. 15 banor 25/50m. Totalt kan 30 banor anslutas till självmarkerande system vid behov. 5 banor med vändmål.
  • 80 luftbanor 10m med elektriska taveltransportörer, varav 40 med självmarkerande system.
  • Ett antal falling target-mål 10m.  
  • Utomhusskytte vid Sävsjö Pk:s bana ca 4km norr om Sävsjö. 40 banor, 25 m. Fältskytte kan arrangeras.

Jaktskytte
  • Simulator för hagelskytte och kulskytte.


 

 

Bågskytte

  • 40 banor,möjlighet att skjuta

        på 12, 18 och 25 m.