Sverige har hittills saknat en riktigt stor anläggning för året-runt-skytte. Då Arla flyttade sitt väldiga ostlager från Sävsjö började Jonny Karlsson, skytteentusiast och ledamot i kommunfullmäktige, fundera. Skulle inte lokalerna kunna användas till skytte?
Det var så det började. På ett möte 2001 presenterade Jonny sina tankar för skytterörelsen i Sverige. Han fick genast stöd för idén och man har sedan dess helhjärtat och aktivt gett projektet sitt stöd.

Att Arlas ostlager utan några större ombyggnationer kunde förvandlas till en av Europas största inomhusanläggningar för skytte var mycket intressant. Efter en del förarbeten satte projektet igång på allvar.

Alla skytteformer samlade

Det fina med Sävsjö skyttecenter är att alla etablerade skyttegrenar får sin verksamhet i samma lokaler vare sig det gäller, pistol, gevär eller bågskytte. Den gemensamma anläggningen gör det enklare att arrangera tävlingar och effektiviserar administrationen. Det är också ett extra plus att man får ett stimulerande samarbete och erfarenhetsutbyte mellan de olika skyttegrenarna.

Inte bara skytte
I Sävsjö Skyttecenter kommer, i likhet med kommunen i övrigt, mångfalden att blomma. Här inryms bl a Sävsjö klätterklubb, solarium, ungdomsgård och ett gym.

Stort stöd
Sävsjö Skyttecenter stöds av de stora skytteförbunden som också, genom bildande av en ekonomisk förening, står för driften av anläggningen. Näringslivet visar intresse av att sponsra projektet och får i utbyte god reklam för sin verksamhet.

Gymnasium
Aleholmsskolan ligger trehundra meter från skytteanläggningen och erbjuder elever på skyttegymnasiet ett flertal nationella gymnasieprogram. Sävsjö har utmärkt studentboende och bra fritidsaktiviteter. Från hösten 2011 så har Aleholmsskolan fått status riksidrottsgymnasium med inriktning på skytte. Skolan har sina skytteaktiviteter förlagda till skyttecentrat
 Läs om Aleholmsskolan


Miljö

Sävsjö Skyttecenter blir helt igenom anpassat till moderna miljökrav, såväl vad gäller kulfång som i övrigt.

  Trivselaktivitet

Sveriges stora affischnamn inom skytte ställer upp helhjärtat för projektet.
Bakre raden från vänster: Jonas Edman, Magnus Petersson, Ragnar Skanåker. Främre raden: Ulrika Sjöwall, Jonas Jacobsson samt Pia Hansen.