Historia

Året-runt-skytte

Sverige har hittills saknat en riktigt stor anläggning för året-runt-skytte. Då Arla flyttade sitt väldiga ostlager från Sävsjö började Jonny Karlsson, skytteentusiast och ledamot i kommunfullmäktige, fundera. Skulle inte lokalerna kunna användas till skytte? Det var så det började. På ett möte 2001 presenterade Jonny sina tankar för skytterörelsen i Sverige. Han fick genast stöd för idén och man har sedan dess helhjärtat och aktivt gett projektet sitt stöd.

Att Arlas ostlager utan några större ombyggnationer kunde förvandlas till en av Europas största inomhusanläggningar för skytte var mycket intressant. Efter en del förarbeten satte projektet igång på allvar. Det fina med Sävsjö skyttecenter är att alla etablerade skyttegrenar får sin verksamhet i samma lokaler vare sig det gäller, pistol, gevär eller bågskytte. Den gemensamma anläggningen gör det enklare att arrangera tävlingar och effektiviserar administrationen. Det är också ett extra plus att man får ett stimulerande samarbete och erfarenhetsutbyte mellan de olika skyttegrenarna.

Förändringstider

2017 började det jobbas med att ta fram idéer till att utveckla Skyttecenter mot lokaler som kan inrymmer en större bredd av aktiviteter. Viktigt vara att skytteprofilen skulle vara kvar med alla de grenar som det innebär, men vad kan lokalerna inrymma mer. Det landade i ett förslag där man bygger om så att de kan ge plats för fler föreningar som kan verkar med olika inriktningar. Allt från rörelseaktiviteter till kulturevenemang.

Styrelsen beslutade också att lägga en ”underline” till namnet Sävsjö Skyttecenter som lyder ”ett hus fullt av aktiviteter”, detta kan ge en inriktning av vad som inryms i lokalerna. Planen är att det skall stå klart och invigas under hösten 2021.

Ägare

Sävsjö Skyttecenter ägs och drivs av Skyttecenter ekonomisk förening, vars tre medlemmar består av Sävsjö kommun, Svenska skyttesportsförbundet och Aleholm skytteförening.